Beste lid,
Langs deze weg houden we u graag op de hoogte van de werking van onze coöperatie Vlaams Hoeverund
Aanpassing slachtdag Colruyt
In samenspraak met Colruyt is beslist om vanaf de week van 26/6 met een aangepaste aanvoerregeling van de stieren en koeien te starten. Vanaf nu zal er geslacht worden op dinsdag in plaats van op donderdag. De dieren zullen dus maandagavond/nacht geladen worden op uw bedrijf. Door het verschuiven van de slachtdag kunnen onze karkassen op donderdag aan Colruyt geleverd worden. De verschuiving heeft onder meer het voordeel dat de dieren 2 dagen minder lang in het slachthuis moeten blijven hangen.
Afzet tijdens zomermaanden – actie vrouwelijk rund bij Colruyt
Tijdens de zomermaanden en vakantieperiode verwachten onze afnemers traditioneel iets minder verbruik en verkoop van rundvlees. Om dit te counteren voorziet Colruyt een nieuwe actie rond vrouwelijk rund in de week van 21 juli. Dit zal hopelijk een positief effect hebben op het aantal te leveren koeien door onze coöperatie de weken ervoor. -> We vragen u ook tijdens de zomermaanden uw slachtrijpe dieren voldoende ruim op voorhand aan onze marktmanager Hendrik te melden zodat hij de planning tijdig kan opmaken.
Langs deze weg herinneren we u ook graag aan enkele aandachtspunten bij het leveren van dieren en de selectiecriteria van onze afnemers. We stellen namelijk vast dat er soms te oude of te zware dieren worden geleverd:
Besteed alvast met deze warme temperaturen voldoende aandacht aan het goed uitvasten van uw dieren.
Selectiecriteria Colruyt:
Goed afgemeste stieren met een goede conformatie tot maximaal 27 maand en geslacht gewicht tussen 450 kg tot maximaal 650 kg en goed afgemeste koeien met een goede conformatie en met een geslacht gewicht tussen 450 kg tot maximaal 650 kg
Selectiecriteria Roche4Meat:
We realiseren de beste prijzen voor karkassen tussen de 450 kg en de 550 kg geslacht gewicht. Deze karkassen zijn bruikbaar richting beenhouwerijen.
Voor dieren die buiten deze selectiecriteria zoekt Vlaams Hoeverund de voor u beste optie op de markt.
Terugblik Algemene Vergadering – jaarresultaat 2022
Op 13 juni vond onze Algemene ledenvergadering plaats in Beervelde. Met 45 tal deelnemers kenden we een mooie opkomst. We willen langs deze weg de deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en constructief overleg! Onder meer Colruyt is dieper ingegaan op hun samenwerking met onze coöperatie.
Tot slot willen we u nog meegeven dat de Algemene Vergadering het voorstel van de Raad van bestuur heeft bekrachtigd om een nabetaling te voorzien aan de leden. We zijn fier dat we opnieuw een positief resultaat hebben kunnen realiseren met onze coöperatie ondanks het geen evident jaar was met een algemeen gedaalde verkoop van rundvlees. Concreet bedraagt de nabetaling 50 euro per geleverd dier. Hiervan zal 40 euro rechtstreeks uitbetaald worden en 10 euro voorzien worden in een kapitaalsverhoging. We zijn momenteel druk bezig om voor elk lid de afrekening te maken. Deze zal u op korte termijn per mail individueel bezorgd worden.
Het bestuur