NIEUWSBRIEF VLAAMS HOEVERUND EDITIE 2 6 DECEMBER 2021
Beste lid,
Langs deze weg willen we u graag up-to-date houden omtrent de werking van Vlaams Hoeverund.
Aangepaste prijsvorming: prijsstijging koeien.
Gezien de huidige marktsituatie, met een substantiële vraag naar afgemeste koeien en gezien de stijgende productiekosten bij de producenten hebben we na overleg met Colruyt beslist een prijsverhoging voor de koeien – geleverd aan Colruyt – door te voeren. Deze zal ingaan vanaf de week van 13/12/2021 (dieren geslacht op 16/12). Concreet betekent dit: de prijzen van de koeien voor Colruyt stijgen met 0,07 euro/kg voor alle categorieën:
• S + 5,85 €/kg
• S = 5,75 €/kg
• S – 5,65 €/kg
• E + 5,55 €/kg
• E = 5,45 €/kg
• E – 5,35 €/kg
De prijzen van de stieren voor Colruyt blijven stabiel. We blijven echter de marktsituatie van nabij opvolgen en gaan regelmatig in overleg hierover met Colruyt.
Naast deze prijsaanpassing willen we blijvend wijzen op het belang van goed afgemeste dieren. Met de kwaliteit van onze aangeleverde dieren maken we het verschil met onze concurrenten. Het is dan ook noodzakelijk om hier blijvend aandacht aan te besteden, ondanks de hogere voederkosten. Ook zijn de meesten ondertussen de nieuwe gras- en maïskuilen aan het vervoederen. Qua samenstelling wijken deze nogal hard af van de kuilen van vorig jaar. Om een goed uitgebalanceerd rantsoen te kunnen samenstellen, is het dan ook noodzakelijk de nodige kuilanalyses uit te voeren zodat hiermee kan rekening gehouden worden in de rantsoensamenstelling.
C ontact gegevens bestuursleden
Johan Pattyn (voorzitter): algemene werking – 0486 95 43 91 – johan.pattyn@vlaamshoeverund.be
Michiel Deroo: afzet – 0496 77 93 46 – michiel.deroo@vlaamshoeverund.be
Kristof Deraedt: administratie (facturatie, boekhouding) – 0497 53 04 69 – kristof.deraedt@vlaamshoeverund.be
Luc Poppe: financiën (betalingen) – 0479 29 69 25 – luc.poppe@vlaamshoeverund.be
Jos Raeymaekers: samen-aankoop – Carbon Farming – 0496 83 22 73 – jos.raeymaekers@vlaamshoeverund.be
Guy Van den Broeck: samen-aankoop – 0476 31 95 84 – guy.vandenbroeck@vlaamshoeverund.be
Hendrik Buysse (marktmanager): selectie en transport dieren – 0486 64 57 42 – hendrikbuysse1960@hotmail.com